اخبار ویژه

بهره برداری از مخزن 1000 متر مکعبی مجتمع فتح آباد خاتم

مدیر امور آبفای هرات از بهره برداری از مخزن یک هزار متر مکعبی مجتمع فتح آباد در سال جاری خبر داد

تقدیر مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی از کارشناس...

در لوحی صادره از سوی محمد جواد رامشک مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری از شهلا حیدری کارشناس مسئول هماهنگی واحد مشترکین شرکت آبفا در خصوص...

تجلیل از مامور قرائت آبفای اردکان

مدیر امور آبفای اردکان،از یکی از ماموریت قرائت این امور به دلیل خدمت رسانی شایسته تقدیر نمود.

برگزاری جلسه تامین آب و بررسی پروژه های شهرستان اردکان

در جلسه ای با حضور مدیر عامل ، معاونین بهره برداری و برنامه ریزی ، مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین ومدیر آبفای اردکان ، مسئله تامین آب و روند پیشرفت...

تکمیل تاسیسات آبرسانی رباط پشت بادام بخش خرانق

تاسیسات آبرسانی مجتمع رباط پشت بادام بخش خرانق از توابع شهرستان اردکان به اتمام رسید .

 بایگانی

جدیدترین اخبار